DA Emaus pomaga zmarłym – 8 listopada 2017

Duszpasterstwo Akademickie Emaus w dniu 8 listopada chcąc uratować dusze czyścowe, udało się na Cmentarz Komunalny Wilkowyja w Rzeszowie przy ulicy Cienistej.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1.Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Członkowie DA Emaus będąc w stanie łaski uświęcającej przyjęli Jezusa w Eucharystii. Udali się na miejsce wiecznego spoczynku, ażeby uratować dusze zmarłych. Zapalając świece i modląc się spełnili chrześcijański obowiązek uczynków miłosierdzia względem duszy, jakim jest modlitwa za żywych i umarłych.
Pobyt na cmentarzu to jedna z lekcji, którą przeszli studenci, pomagając w ten sposób duszom, które nie mogą jeszcze przebywać z Bogiem twarzą w twarz. Wierzymy, że zyskany odpust pomógł duszom czyśćcowym skrócić karę przebywania w czyśćcu.
Członkowie DA Emaus po dokonaniu duchowej pomocy udali się na integracyjne spotkanie przy pizzy.

Iwona Brzeżawska