Rozpoczęcie roku akademickiego w DA Emaus – 3 października 2017

Kolejny rok akademicki w naszym duszpasterstwie Emaus został zainaugurowany. Uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz spotkaliśmy się w charakterze integracyjnym i organizacyjnym.
Postanowiliśmy, że w bieżącym semestrze (w związku z hasłem trwającego jeszcze roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”) będziemy omawiać tematykę misyjną.
Ufamy, że rozpoczęty rok przyniesie wiele dobra i będzie błogosławiony przez Pana.