Akademickie Drogi Krzyżowe

Droga Krzyżowa utkana jest z naszych grzechów. Nie miałaby jednak sensu, gdyby prowadziła wyłącznie do śmierci.
22 lutego w kościele akademickim podczas Drogi Krzyżowej, prowadzonej przez studentów, można było poczuć obecność błogosławionych, którymi byli: Chiara Luce Badano i Piotr Frassati.
Swoim przykładem pokazali, że najgorsze cierpienie można znieść, kiedy trud oddamy Jezusowi. Uśmiechem na twarzy pocieszali tych, którzy im współczuli.
Pragnienie tego, aby znaleźć się blisko Jezusa, łagodziło ich rany, bo przecież Bóg nigdy nie daje nam tego, czego nie jesteśmy w stanie udźwignąć.

Małgorzata Ligęska