Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 14-15-16 kwietnia przeżywaliśmy Akademickie Rekolekcje Wielkopostne.

Rozważania nad Słowem Bożym poprowadził ks. Piotr Gnat, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. Pawła VI. W rekolekcjach wzięło udział około 60 osób.

Ubogaceni słowem i przykładami z życia świętych pragniemy trwać w wielkopostnej zadumie a w Wielkim Tygodniu towarzyszyć Chrystusowi w Jego męce i śmierci, które poniósł dla naszego zbawienia. Ufni, że będziemy mieć współudział także w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu nieśmy światło wiary, nadziei i miłości, tak aby każdy kto na nas spojrzy mógł powiedzieć „Ten/Ta jest prawdziwie świadkiem Jezusa Chrystusa”.