Duszpasterz

LDObecnie duszpasterzem akademickim (od początku kwietnia 2013 r.) jest ks. dr Lucjan Dyka.

Urodził się 24 lipca 1976 r. w Rzeszowie. Pochodzi z Zaborowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie (2002–2004).  W latach 2004–2013 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskał magisterium z muzykologii (2009), licencjat z filologii klasycznej (2010), magisterium z filologii klasycznej (2012) oraz doktorat nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (2013). W roku akademickim 2013/2014 był asystentem w katedrze Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza Instytutu Muzykologii KUL. Od 2013 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie, duszpasterzem akademickim „Emaus” oraz wikariuszem parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Od 2014 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (obecnie pełni funkcję prezesa), od 2015 r. członkiem Honorowej Rady Muzykologii Opolskiej, a od 2016 r. nauczycielem języka łacińskiego w Nowicjacie Zakonu Pijarów w Rzeszowie. W roku akad. 2017/18 rozpoczął naukę w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.
www.lucjandyka.pl